Medicinska livsmedel

SPC-Flakes® och Salovum® är bägge klassificerade som livsmedel för speciella medicinska ändamål eller ”Medical Food” (vilket inte är detsamma som functional food) enligt Livsmedelsverkets SLVFS 2000:15.

SPC-Flakes

SPC-Flakes® ges som en form av underhållsbehandling, vilken syftar till att stimulera patientens egna, endogena, produktion av protein AF.

Läs mer

Salovum

Salovum ett äggulepulver med höga halter antisekretoriska proteiner tillverkat av svenska hönsägg.

Läs mer